Vaničkování v Břeclavi již v provozu, huraaa :-D

 

Břeclav informace pro plavání v bazéně

  Přijímáme přihlášky na kurz v Listopadu, čas upřesníme týden před začátkem kurzu. Již nyní si můžete zajistit své místo na den který Vám bude vyhovovat, další informace Vám budou chodit do emailu.


Plavat budeme - pondělí dopoledne malý bazén

                         - středa dopoledne malý bazén

                         - čtvrtek odpoledne malý bazén, navečer velký bazén

                         - sobota dopoledne malý i velký bazén

PONDĚLÍ  od 8.11.2021

STŘEDA  od 10.11.2021

ČTVRTEK  od 18.11.2021

SOBOTA  od 20.11.2021

 
 

  PŘIHLÁŠKY NAJDETE: WEBNODE :: Příhláška na kurzy v bazénech :: Plaváníčko chobotnička z.s.

     Těším se na Vás :-)        

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ platné od 1.8.2021 upravující podmínky pro vstup na bazén
 
16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní;
za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno, a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

 

Nabízíme konzultace ohledně psychomotorického vývoje Vašeho dítěte,  která může případně být doplněna i Kraniosakrální terapií. 

PŘIHLÁŠKY: WEBNODE :: Přihláška na konzultace ohledně správného vývoje dítěte :: Plaváníčko chobotnička z.s.

 

 

Vaničkování si užívame v Břeclavi i Hustopečích. Přihlášky najdete : WEBNODE :: Přihlášky na lekce ve vaně :: Plaváníčko chobotnička z.s.

 

 

Přihlášky na bazény v Břeclavi i Hustopečích najdete : Příhláška na kurzy v bazénech

 

 

Prohlédněte si naši fotogalerii, vodu miluje každé miminko :-). 

WEBNODE :: Fotogalerie :: Plaváníčko chobotnička z.s.

 

               Těšíme se na Vás :-) Chobotničky